Polska Fundacja Aikido Aikikai pod kierunkiem Piotra Kirmiela 5 dan. Szkoła Aikido w Zielonej Górze. Godziny zajęć, lokalizacja, kontakt, galeria, forum, blog.
aikido, aikikai, aikido aikikai, aiki, iaido, samuraj, dojo, dojo aikido, hombu, hombu dojo, doshu, sensei, osensei, ueshiba, morihei ueshiba, kisshomaru ueshiba, moriteru ueshiba, piotr kirmiel, polska fundacja aikido, p.f.a.a., pfaa, pfa, staże aikido, obozy aikido, sztuki walki, techniki aikido, dan, kyu, zg, zgora, zgora.pl, aikido.zgora.pl, zielona góra, trening, samoobrona, katana, bokken, boken, miecz, jo, tanto, kata, hakama, obi, kendo, klub aikido, forum, polska, poland, pl, lubuskie, szkola aikido
admin komadowski jan

Techniki

IKKYO jest z reguły pierwszą techniką dźwigni, którą poznaje się rozpoczynając treningi aikido. Technika ta może być wykonana w formie rzutu i jako trzymanie. Generalna zasada ikkyo polega na naciskaniu ramienia przeciwnika od tyłu, tuż powyżej łokcia (ok. 2-3 cm) w charakterystycznym, miękkim miejscu, które najpierw należy dokładnie rozpoznać na własnym ramieniu. Nacisk wywierany jest nie siłą rąk lecz ciężarem całego ciała.
–IKKYO DEMO–

NIKYO jest podstawową techniką unieruchamiającą opartą na takim zgięciu nadgarstka i odpowiednim skręceniu go w stronę głowy atakującego aby kąty między przedramieniem, a ramieniem oraz nadgarstkiem, a przedramieniem były zbliżone do kąta prostego. Takie ustawienie przypominające kształtem literę “s” powoduje bolesne napięcie struktur anatomicznych ręki uke.
–NIKYO DEMO–

SANKYO należy do grupy specyficznych dla aikido dźwigni polegających na nienaturalnym skręceniu nadgarstka. Efekt tej dźwigni polega na skręceniu ręki nie tylko w stawie nadgarstkowym, ale także ścięgien przedramienia oraz stawu łokciowego. Wykonanie samej dźwigni stanowi pozycję wyjściową do zakończenia techniki rzutem.
–SANKYO DEMO–

YONKYO – jedna z najbardziej bolesnych spośród podstawowych technik neutralizacji. Polega ona na zastosowaniu nagłego, mocnego nacisku na centra nerwowe znajdujące się na przedramieniu uke. Zewnętrzna strona nadgarstka jest stosunkowo twarda, natomiast wewnętrzna posiada wiele słabych punktów. Odpowiednio mocny nacisk na te punkty czyni przeciwnika bezbronnym. Największą rolę odgrywają w tym unieruchomieniu: mały palec i nasada palca wskazującego, którymi posługujemy się przy wywieraniu nacisku na przedramię partnera.
–YONKYO DEMO–

GOKYO to podstawowa technika stosowana przede wszystkim do neutralizacji ataków przy użyciu broni jaką może być nóż, miecz bądź pałka. Technika ta podobna jest do ikkyo, ale w tym wypadku główna różnica tkwi w uchwycie dłoni partnera, a więc również w zakończeniu techniki. W tej technice stosujemy podchwyt dłoni uke tak byśmy kontrolowali ewentualną broń jaką może mieć w ręce.
–GOKYO DEMO–

HIJI KIME to technika, w której staw łokciowy jest zginany w kierunku przeciwnym do naturalnego zakresu ruchu, jakim ten staw dysponuje. Przy prawidłowym wykonaniu ręka uke jest wyprostowana, tori trzyma mocno jego dłoń i działa na jego łokieć ciężarem całego ciała.
–HIJI KIME OSAE DEMO–

IRIMI NAGE jest techniką w której początkowy ruch, mający na celu uniknięcie kolizji z siłą przeciwnika, prowadzi do zajęcia pozycji z której dopiero wykonywana jest technika. Jedną ręką kierujemy uke dookoła własnego ciała stanowiącego oś obrotu, drugą przyciskamy do swego ramienia jego głowę. Gdy partner znajduje się w ruchu dookoła naszego centrum, sprowadzamy go w dół poprzez płynne zawrócenie postępowego ruchu uke do jego źródła.
–IRIMI NAGE DEMO–