Wymagania egzaminacyjne

Poniższa lista wymagań zawiera minimum wiedzy i umiejętności jakie kandydat powinien zaprezentować podczas egzaminu na dany stopnień.

Znajomość technik Aikido nie upoważnia do podejścia do egzaminu – są one wyłącznie potrzebne do jego zaliczenia. Decyzja o możliwości przystąpienia do egzaminu podejmowana jest na podstawie wyniku egzaminu próbnego, obecnego stopnia kandydata, długości ćwiczenia i innych warunków określonych przez senseia. Decyzja podejmowana jest wyłącznie przez senseia lub inną osobę przez niego wyznaczoną.

Wszelkie pytania odnośnie technik i pojęć można śmiało kierować do senseia lub osoby starszej stopniem – z chęcią wyjaśnią i rozwieją każde wątpliwości. Kto pyta, nie błądzi :).

stopnie uczniowskie dla dzieci
stopnie uczniowskie dla młodzieży i dorołych
stopnie mistrzowskie

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu dla dzieci

12 KYU (Wiek 6-7 lat) – biały pas

Podstawowe umiejętności

 • Samodzielne zakładanie i składanie kimona + wiązanie pasa
 • Liczenie do 5-ciu po japońsku (1-ICHI 一 , 2-NI 二 , 3-SAN 三 , 4-SHI 四 , 5-GO 五)
 • Z jakiego kraju pochodzi Aikido – Japonia

Znajomość podstawowych poleceń i komend

 • ONEGAE-SHIMASU – „proszę mnie nauczyć” formuła wypowiadana na początku treningu i przed rozpoczęciem ćwiczenia techniki
 • ARIGATO GOZAIMASHITA – dziękuję bardzo
 • YAME – koniec
 • TORI – osoba wykonująca technikę
 • UKE – osoba atakująca
 • KIRITSU – polecenie wstania
 • SEIZA – polecenie przyjęcia postawy siedzącej
 • HIDARI – lewa strona
 • MIGI – prawa strona
 • KAMAE – postawa
 • HIDARI KAMAE – postawa z lewą nogą z przodu
 • MIGI KAMAE – postawa z prawą nogą z przodu
 • AI-HANMI – obie osoby stoją w pozycji z tą samą nogą z przodu (lewa-lewa, prawa-prawa)
 • GIAKU-HANMI – “pozycja lustrzana”, osoby ćwiczące stoją w odwrotnych pozycjach, jakby stanowiły własne odbicie lustrzane
 • Ukłon w postawie siedzącej i stojącej

Pady

 • KOHO-UKEMI-UNDO – kołyska
 • MAE UKEMI – przewrót do przodu
 • USHIRO UKEMI – przewrót do tyłu

Zwroty i poruszanie się

 • TENKAI-ASHI – zwrot w miejscu o 180°
 • TENKAN – zwrot o 180° na nodze w przodzie

Atak

 • KATATETORI – atakujący chwyta rękę partnera znajdującego się w pozycji lustrzanej

Techniki

 • TAI-NO-TENKAN-HO
 • KATATETORI KOKYU NAGE
 • Dodatkowo jedna dowolna technika

11 KYU (Wiek 7-8 lat) pas biały z żółtym pagonem

Materiał obowiązujący na poprzedni stopień

Podstawowe umiejętności

 • Kto był twórcą Aikido (Morihei Ueshiba 1883-1969)
 • Znajomość liczebników od 1 do 10 (1-ICHI 一,2-NI 二,3-SAN 三,4-SHI 四,5-GO 五, 6-ROKU 六,7-SHICHI 七,8-HACHI 八,9-KYU 九,10-JU 十)

Pady Tachi Waza

 • MAE UKEMI
 • USHIRO UKEMI

Zwroty i poruszanie się

 • TENKAN ASHI (krok do przodu i zwrot w miejscu o 180°)
 • SHIKKO – porusznie się na kolanach do przodu – jeden wariant

Techniki

 • KATATETORI SUMI-OTOSHI
 • KATATETORI KOKYU-NAGE UCHI (wejście pod ręką)
 • Dodatkowo jedna dowolna technika

10 KYU (Wiek 8-9 lat) biały pas z pomarańczowym pagonem

Materiał obowiązujący na poprzedni stopień

Pady Tachi Waza i Suwari Waza

 • MAE UKEMI
 • USHIRO UKEMI
 • SHIKKO (II wariant)

Zwroty i poruszanie się

 • IRIMI TENKAN – krok do przodu + tenkan)

Przemieszczanie się

 • TSUGI-ASHI – krok dostawny
 • AYUMI-ASHI – krok przestawny

Ataki

 • USHIRO RYOTETORI – uchwyt od tyłu za oba nadgarstki TORI

Techniki

 • USHIRO RYOTETORI KOKYU-NAGE
 • USHIRO RYOTETORI IKKYO
 • Dodatkowo jedna dowolna technika

9 KYU (Wiek 9-10 lat) pas biały z zielonym pagonem

Materiał obowiązujący na poprzedni stopień

Zwroty i poruszanie się

 • USHIRO SHIKKO

Pady przez przeszkodę

 • MAE UKEMI
 • USHIRO UKEMI

Techniki

 • AIHANMI KATATETORI IKKYO (Omote i Ura)
 • AIHANMI KATATETORI IRIMI-NAGE (Omote i Ura)
 • Dodatkowo dwie dowolne techniki

8 KYU (Wiek 10-11 lat) pas biały z niebieskim pagonem

Materiał obowiązujący na poprzednie stopnie.

Pady

 • YOKO UKEMI

Techniki

 • AIHANMI KATATETORI SHIHO-NAGE (Omote i Ura)
 • AIHANMI KATATETORI KOTEGAESHI (Omote i Ura)
 • Dodatkowo dwie dowolne techniki

7 KYU (Wiek 11-12 lat) pas biały z brązowym pagonem

Materiał obowiązujący na poprzednie stopnie.

Pady

 • GYAKU MAE UKEMI

Zwroty i poruszanie się

 • IRIMI TENKAN (w cztery strony)

Ataki

 • SHOMENUCHI – proste cięcie ręką z góry w głowę
 • RYOTETORI – uchwyt za dwa nadgarstki TORI z przodu

Techniki

 • RYOTETORI SHUMATSU-DOSA
 • KATATETORI UCHIKAITEN-NAGE
 • SHOMENUCHI IRIMI-NAGE
 • Dodatkowo dwie dowolne techniki

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu dla dorosłych i młodziezy

6 kyu

Minimum 4 miesiące treningów od daty przyjecia do sekcji. 1 staż ogólnopolski

Ashi Sabaki

 • TENKAN
 • IRIMI TENKAN
 • SHIKKO
 • UKEMI
 • RYOTETORI SHUMATSU DOSA

Tachi waza

 • KATATETORI AIHANMI IRIMI NAGE (Omote i Ura)
 • KATATETORI AIHANMI KOTEGAESHI
 • KATATETORI AIHANMI IKKYO (Omote i Ura)
 • KATATETORI AIHANMI SHIHO NAGE(Omote i Ura)
 • KATATETORI UCHIKAITEN NAGE
 • SHOMENUCHI IRIMI NAGE

5 kyu

Minimum 5 miesięcy treningów od daty otrzymania 6 kyu. 2 staże ogólnopolskie

Tachi waza

 • SHOMENUCHI IKKYO (Omote i Ura)
 • SHOMENUCHI NIKYO (Omote i Ura)
 • SHOMENUCHI KOTEGAESHI
 • CHUDAN TSUKI IRIMI NAGE (Omote i Ura)
 • CHUDAN TSUKI KOTEGAESHI (Omote i Ura)
 • KATATETORI SHIHONAGE (Omote i Ura)
 • KATATETORI TENCHI NAGE
 • KATATETORI IKKYO (Omote i Ura)
 • KATATETORI UDEKIMENAGE
 • KATATETORI KOKYU NAGE
 • KATATORI IKKYO (Omote i Ura)

Suwari waza

 • SHOMENUCHI IKKYO (Omote i Ura)
 • KATATORI IKKYO (Omote i Ura)

4 kyu

Mimimum 6 miesięcy treningów od daty otrzymania 5 kyu. 4 staże,w tym 1 międzynarodowy

Tachi waza

 • SHOMENUCHI SANKYO (Omote i Ura)
 • SHOMENUCHI UCHIKAITEN SANKYO
 • YOKOMENUCHI SHIHONAGE (Omote i Ura)
 • YOKOMENUCHI IRIMI NAGE (Omote i Ura)
 • YOKOMENUCHI TENCHI NAGE
 • YOKOMENUCHI KOTEGAESHI
 • YOKOMENUCHI UDEKIMENAGE
 • CHUDAN TSUKI UDEKIMENAGE
 • CHUDAN TSUKI HIJIKIMEOSAE
 • JODAN TSUKI IKKYO (Omote i Ura)
 • RYOTETORI IKKYO (Omote i Ura)
 • RYOTETORI SHIHONAGE (Omote i Ura)
 • RYOTETORI TENCHI NAGE (Irimi i Tenkan)
 • RYOTETORI UDEKIMENAGE
 • KATATETORI NIKYO (Omote i Ura)
 • KATATE RYOTETORI KOTEGAESHI

Suwari waza

 • SHOMENUCHI NIKYO (Omote i Ura)
 • KATATORI NIKYO (Omote i Ura)
 • RYOTETORI KOKYU HO

Jo

 • SUBURI 1-5

Bokken

 • SUBURI 1-7

3 kyu

Mimimum 8 miesięcy treningów od daty otrzymania 4 kyu. 6 staży,w tym 2 międzynarodowe

Tachi waza

 • SHOMENUCHI YONKYO (Omote i Ura)
 • SHOMENUCHI GOKYO
 • YOKOMENUCHI UCHIKAITEN SANKYO
 • CHUDAN TSUKI SOTOKAITENNAGE
 • CHUDAN TSUKI UCHIKAITEN SANKYO
 • JODAN TSUKI KOTEGAESHI
 • JODAN TSUKI SHIHONAGE (Omote i Ura)
 • KATATETORI UCHIKAITENNAGE
 • KATATETORI SANKYO
 • KATATETORI YONKYO
 • KATATERYOTETORI IKKYO (Omote i Ura)
 • KATATERYOTETORI NIKYO (Omote i Ura)
 • KATATERYOTETORI SHIHINAGE (Omote i Ura)
 • RYOTETORI IRIMI NAGE
 • RYOTETORI KOTEGAESHI
 • RYOTETORI KOKYU NAGE

Ushiro waza

 • RYOTETORI IKKYO (Omote i Ura)
 • RYOTETORI NIKYO (Omote i Ura)
 • RYOTETORI SANKYO (Omote i Ura)
 • RYOTETORI HIJIKIMEOSAE
 • RYOTETORI KOTEGAESHI (Irimi i Tenkan)
 • RYOTETORI IRIMI NAGE
 • RYOTETORI JUJIGARAMI
 • RYOTETORI SHIHONAGE

Suwari waza

 • SHOMENUCHI IRIMI NAGE
 • SHOMENUCHI KOTEGAESHI
 • SHOMENUCHI SANKYO
 • KATATORI SANKYO

Jo

 • SUBURI:1-10

Bokken

 • SHIHO GIRI

2 kyu

Minimum 10 miesięcy treningów po otrzymaniu 3 kyu. 8 staży,w tym 3 międzynarodowe

Tachi waza:

 • YOKOMENUCHI NIKYO (Omote i Ura)
 • YOKOMENUCHI SANKYO (Omote i Ura)
 • YOKOMENUCHI YONKYO (Omote i Ura)
 • YOKOMENUCHI GOKYO
 • YOKOMENUCHI KOSHINAGE
 • MUNETORI IKKYO (Omote i Ura)
 • MUNETORI SHIHONAGE
 • MUNETORI UCHIKAITEN SANKYO
 • KATATORI MENUCHI KOTEGAESHI
 • KATATORI MENUCHI SHIHONAGE
 • KATATORI MENUCHI IRIMI NAGE
 • KATATORI MENUCHI KOSHINAGE
 • KATATORI MENUCHI IKKYO (Omoie i Ura)
 • JODAN TSUKI NIKYO (Omote i Ura)
 • JODAN TSUKI SANKYO (Omote i Ura)
 • MAEGERI IRIMI NAGE

Ushiro waza:

 • ERITORI IKKYO
 • RYOKATATORI NIKYO
 • RYOKATATORI SANKYO
 • RYOKATATORI IRIMI NAGE
 • RYOKATATORI KOTEGAESHI
 • RYOHIJITORI KOTEGAESHI
 • RYOHIJITORI IRIMI NAGE
 • KATATETORI KUBISHIME IKKYO

Suwari waza:

 • SHOMENUCHI YONKYO
 • SHOMENUCHI SOTOKAITENNAGE
 • RYOKATATORI IKKYO
 • CHUDAN TSUKI KOTEGASHI
 • JODAN TSUKI IKKYO

Jo

 • SUBURI 1-15

Bokken

 • HAPPO GIRI

1 kyu

Minimum 10 miesięcy treningów po otrzymaniu 2 kyu. 10 staży,w tym 4 międzynarodowe

Tachi waza

 • MUNETORI MENUCHI IKKYO (Omote i Ura)
 • MUNETORI MENUCHI NIKYO (Omote i Ura)
 • MUNETORI MENUCHI SANKYO (Omote i Ura)
 • MUNETORI MENUCHI KOSHINAGE
 • JODAN TSUKI YONKYO
 • JODAN TSUKI KOSHINAGE
 • JODAN TSUKI IRIMI NAGE
 • JODAN TSUKI SOTOKAITENNAGE
 • JODAN TSUKI USHIROKIRIOTOSHI

Ushiro waza

 • RYOTETORI YONKYO
 • RYOTETORI KOKYU NAGE
 • RYOTETORI KOSHINAGE
 • KATATETORI KUBISHIME SANKYO
 • KATATETORI KUBISHIME NIKYO
 • KATATETORI KUBISHIME KOSHINAGE
 • ERITORI NIKYO
 • ERITORI SANKYO
 • ERITORI IRIMI NAGE

Hadami handachi waza

 • KATATETORI SHIHONAGE
 • KATATETORI UCHIKAITENNAGE
 • KATATETORI IKKYO
 • KATATETORI KOKYU NAGE

Suwari waza

 • SHOMENUCHI JIYUWAZA
 • RYOKATATORI SANKYO
 • RYOKATATORI YONKYO
 • KATATETORI MENUCHI IRIMI NAGE
 • KATATETORI MENUCHI KOTEGAESHI
 • KATATETORI MENUCHI KOKYU NAGE

Jo

 • SUBURI 1-20
 • KATAJO 31

Stopnie mistrzowskie dan

1 Dan

Minimum 12 miesięcy treningów po otrzymaniu 1 kyu