Wymagania egzaminacyjne

Poniższa lista wymagań zawiera minimum wiedzy i umiejętności jakie kandydat powinien zaprezentować podczas egzaminu na dany stopnień.

Znajomość technik Aikido nie upoważnia do podejścia do egzaminu – są one wyłącznie potrzebne do jego zaliczenia. Decyzja o możliwości przystąpienia do egzaminu podejmowana jest na podstawie wyniku egzaminu próbnego, obecnego stopnia kandydata, długości ćwiczenia i innych warunków określonych przez senseia. Decyzja podejmowana jest wyłącznie przez senseia lub inną osobę przez niego wyznaczoną.

Wszelkie pytania odnośnie technik i pojęć można śmiało kierować do senseia lub osoby starszej stopniem – z chęcią wyjaśnią i rozwieją każde wątpliwości. Kto pyta, nie błądzi.

Wszystkie wymagania dostępne są do pobrania pod linkiem „(PDF)”. Teraz możecie zabrać je wszędzie ze sobą, szczególnie na matę.

stopnie uczniowskie dla dzieci
stopnie uczniowskie dla młodzieży i dorołych
stopnie mistrzowskie

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu dla dzieci

12 KYU (Wiek 6-7 lat) – biały pas

Podstawowe umiejętności

 • Samodzielne zakładanie i składanie kimona + wiązanie pasa
 • Liczenie do 5-ciu po japońsku (1-ICHI 一 , 2-NI 二 , 3-SAN 三 , 4-SHI 四 , 5-GO 五)
 • Z jakiego kraju pochodzi Aikido – Japonia

Znajomość podstawowych poleceń i komend

 • ONEGAE-SHIMASU – „proszę mnie nauczyć” formuła wypowiadana na początku treningu i przed rozpoczęciem ćwiczenia techniki
 • ARIGATO GOZAIMASHITA – dziękuję bardzo
 • YAME – koniec
 • TORI – osoba wykonująca technikę
 • UKE – osoba atakująca
 • KIRITSU – polecenie wstania
 • SEIZA – polecenie przyjęcia postawy siedzącej
 • HIDARI – lewa strona
 • MIGI – prawa strona
 • KAMAE – postawa
 • HIDARI KAMAE – postawa z lewą nogą z przodu
 • MIGI KAMAE – postawa z prawą nogą z przodu
 • AI-HANMI – obie osoby stoją w pozycji z tą samą nogą z przodu (lewa-lewa, prawa-prawa)
 • GIAKU-HANMI – “pozycja lustrzana”, osoby ćwiczące stoją w odwrotnych pozycjach, jakby stanowiły własne odbicie lustrzane
 • Ukłon w postawie siedzącej i stojącej

Pady

 • KOHO-UKEMI-UNDO – kołyska
 • MAE UKEMI – przewrót do przodu
 • USHIRO UKEMI – przewrót do tyłu

Zwroty i poruszanie się

 • TENKAI-ASHI – zwrot w miejscu o 180°
 • TENKAN – zwrot o 180° na nodze w przodzie

Atak

 • KATATETORI – atakujący chwyta rękę partnera znajdującego się w pozycji lustrzanej

Techniki

 • TAI-NO-TENKAN-HO
 • KATATETORI KOKYU NAGE
 • Dodatkowo jedna dowolna technika

11 KYU (Wiek 7-8 lat) pas biały z żółtym pagonem

Materiał obowiązujący na poprzedni stopień

Podstawowe umiejętności

 • Kto był twórcą Aikido (Morihei Ueshiba 1883-1969)
 • Znajomość liczebników od 1 do 10 (1-ICHI 一,2-NI 二,3-SAN 三,4-SHI 四,5-GO 五, 6-ROKU 六,7-SHICHI 七,8-HACHI 八,9-KYU 九,10-JU 十)

Pady Tachi Waza

 • MAE UKEMI
 • USHIRO UKEMI

Zwroty i poruszanie się

 • TENKAN ASHI (krok do przodu i zwrot w miejscu o 180°)
 • SHIKKO – porusznie się na kolanach do przodu – jeden wariant

Techniki

 • KATATETORI SUMI-OTOSHI
 • KATATETORI KOKYU-NAGE UCHI (wejście pod ręką)
 • Dodatkowo jedna dowolna technika

10 KYU (Wiek 8-9 lat) biały pas z pomarańczowym pagonem

Materiał obowiązujący na poprzedni stopień

Pady Tachi Waza i Suwari Waza

 • MAE UKEMI
 • USHIRO UKEMI
 • SHIKKO (II wariant)

Zwroty i poruszanie się

 • IRIMI TENKAN – krok do przodu + tenkan

Przemieszczanie się

 • TSUGI-ASHI – krok dostawny
 • AYUMI-ASHI – krok przestawny

Ataki

 • USHIRO RYOTETORI – uchwyt od tyłu za oba nadgarstki TORI

Techniki

 • USHIRO RYOTETORI KOKYU-NAGE
 • USHIRO RYOTETORI IKKYO
 • Dodatkowo jedna dowolna technika

9 KYU (Wiek 9-10 lat) pas biały z zielonym pagonem

Materiał obowiązujący na poprzedni stopień

Zwroty i poruszanie się

 • USHIRO SHIKKO

Pady przez przeszkodę

 • MAE UKEMI
 • USHIRO UKEMI

Techniki

 • AIHANMI KATATETORI IKKYO (Omote i Ura)
 • AIHANMI KATATETORI IRIMI-NAGE (Omote i Ura)
 • Dodatkowo dwie dowolne techniki

8 KYU (Wiek 10-11 lat) pas biały z niebieskim pagonem

Materiał obowiązujący na poprzednie stopnie.

Pady

 • YOKO UKEMI

Techniki

 • AIHANMI KATATETORI SHIHO-NAGE (Omote i Ura)
 • AIHANMI KATATETORI KOTEGAESHI (Omote i Ura)
 • Dodatkowo dwie dowolne techniki

7 KYU (Wiek 11-12 lat) pas biały z brązowym pagonem

Materiał obowiązujący na poprzednie stopnie.

Pady

 • GYAKU MAE UKEMI

Zwroty i poruszanie się

 • IRIMI TENKAN (w cztery strony)

Ataki

 • SHOMENUCHI – proste cięcie ręką z góry w głowę
 • RYOTETORI – uchwyt za dwa nadgarstki TORI z przodu

Techniki

 • RYOTETORI SHUMATSU-DOSA
 • KATATETORI UCHIKAITEN-NAGE
 • SHOMENUCHI IRIMI-NAGE
 • Dodatkowo dwie dowolne techniki

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu dla dorosłych i młodziezy

6 kyu

Minimum 4 miesiące treningów od daty przyjecia do sekcji. 1 staż ogólnopolski

Ashi Sabaki

 • TENKAN
 • IRIMI TENKAN
 • SHIKKO
 • UKEMI
 • RYOTETORI SHUMATSU DOSA

Tachi waza

 • KATATETORI AIHANMI IRIMI NAGE (Omote i Ura)
 • KATATETORI AIHANMI KOTEGAESHI
 • KATATETORI AIHANMI IKKYO (Omote i Ura)
 • KATATETORI AIHANMI SHIHO NAGE(Omote i Ura)
 • KATATETORI UCHIKAITEN NAGE
 • SHOMENUCHI IRIMI NAGE

5 kyu

Minimum 5 miesięcy treningów od daty otrzymania 6 kyu. 2 staże ogólnopolskie

Tachi waza

 • SHOMENUCHI IKKYO (Omote i Ura)
 • SHOMENUCHI NIKYO (Omote i Ura)
 • SHOMENUCHI KOTEGAESHI
 • CHUDAN TSUKI IRIMI NAGE (Omote i Ura)
 • CHUDAN TSUKI KOTEGAESHI (Omote i Ura)
 • KATATETORI SHIHONAGE (Omote i Ura)
 • KATATETORI TENCHI NAGE
 • KATATETORI IKKYO (Omote i Ura)
 • KATATETORI UDEKIMENAGE
 • KATATETORI KOKYU NAGE
 • KATATORI IKKYO (Omote i Ura)

Suwari waza

 • SHOMENUCHI IKKYO (Omote i Ura)
 • KATATORI IKKYO (Omote i Ura)

4 kyu

Mimimum 6 miesięcy treningów od daty otrzymania 5 kyu. 4 staże,w tym 1 międzynarodowy

Tachi waza

 • SHOMENUCHI SANKYO (Omote i Ura)
 • SHOMENUCHI UCHIKAITEN SANKYO
 • YOKOMENUCHI SHIHONAGE (Omote i Ura)
 • YOKOMENUCHI IRIMI NAGE (Omote i Ura)
 • YOKOMENUCHI TENCHI NAGE
 • YOKOMENUCHI KOTEGAESHI
 • YOKOMENUCHI UDEKIMENAGE
 • CHUDAN TSUKI UDEKIMENAGE
 • CHUDAN TSUKI HIJIKIMEOSAE
 • JODAN TSUKI IKKYO (Omote i Ura)
 • RYOTETORI IKKYO (Omote i Ura)
 • RYOTETORI SHIHONAGE (Omote i Ura)
 • RYOTETORI TENCHI NAGE (Irimi i Tenkan)
 • RYOTETORI UDEKIMENAGE
 • KATATETORI NIKYO (Omote i Ura)
 • KATATE RYOTETORI KOTEGAESHI

Suwari waza

 • SHOMENUCHI NIKYO (Omote i Ura)
 • KATATORI NIKYO (Omote i Ura)
 • RYOTETORI KOKYU HO

Jo

 • SUBURI 1-5

Bokken

 • SUBURI 1-7

3 kyu

Mimimum 8 miesięcy treningów od daty otrzymania 4 kyu. 6 staży,w tym 2 międzynarodowe

Tachi waza

 • SHOMENUCHI YONKYO (Omote i Ura)
 • SHOMENUCHI GOKYO
 • YOKOMENUCHI UCHIKAITEN SANKYO
 • CHUDAN TSUKI SOTOKAITENNAGE
 • CHUDAN TSUKI UCHIKAITEN SANKYO
 • JODAN TSUKI KOTEGAESHI
 • JODAN TSUKI SHIHONAGE (Omote i Ura)
 • KATATETORI UCHIKAITENNAGE
 • KATATETORI SANKYO
 • KATATETORI YONKYO
 • KATATERYOTETORI IKKYO (Omote i Ura)
 • KATATERYOTETORI NIKYO (Omote i Ura)
 • KATATERYOTETORI SHIHINAGE (Omote i Ura)
 • RYOTETORI IRIMI NAGE
 • RYOTETORI KOTEGAESHI
 • RYOTETORI KOKYU NAGE

Ushiro waza

 • RYOTETORI IKKYO (Omote i Ura)
 • RYOTETORI NIKYO (Omote i Ura)
 • RYOTETORI SANKYO (Omote i Ura)
 • RYOTETORI HIJIKIMEOSAE
 • RYOTETORI KOTEGAESHI (Irimi i Tenkan)
 • RYOTETORI IRIMI NAGE
 • RYOTETORI JUJIGARAMI
 • RYOTETORI SHIHONAGE

Suwari waza

 • SHOMENUCHI IRIMI NAGE
 • SHOMENUCHI KOTEGAESHI
 • SHOMENUCHI SANKYO
 • KATATORI SANKYO

Jo

 • SUBURI:1-10

Bokken

 • SHIHO GIRI

2 kyu

Minimum 10 miesięcy treningów po otrzymaniu 3 kyu. 8 staży,w tym 3 międzynarodowe

Tachi waza:

 • YOKOMENUCHI NIKYO (Omote i Ura)
 • YOKOMENUCHI SANKYO (Omote i Ura)
 • YOKOMENUCHI YONKYO (Omote i Ura)
 • YOKOMENUCHI GOKYO
 • YOKOMENUCHI KOSHINAGE
 • MUNETORI IKKYO (Omote i Ura)
 • MUNETORI SHIHONAGE
 • MUNETORI UCHIKAITEN SANKYO
 • KATATORI MENUCHI KOTEGAESHI
 • KATATORI MENUCHI SHIHONAGE
 • KATATORI MENUCHI IRIMI NAGE
 • KATATORI MENUCHI KOSHINAGE
 • KATATORI MENUCHI IKKYO (Omoie i Ura)
 • JODAN TSUKI NIKYO (Omote i Ura)
 • JODAN TSUKI SANKYO (Omote i Ura)
 • MAEGERI IRIMI NAGE

Ushiro waza:

 • ERITORI IKKYO
 • RYOKATATORI NIKYO
 • RYOKATATORI SANKYO
 • RYOKATATORI IRIMI NAGE
 • RYOKATATORI KOTEGAESHI
 • RYOHIJITORI KOTEGAESHI
 • RYOHIJITORI IRIMI NAGE
 • KATATETORI KUBISHIME IKKYO

Suwari waza:

 • SHOMENUCHI YONKYO
 • SHOMENUCHI SOTOKAITENNAGE
 • RYOKATATORI IKKYO
 • CHUDAN TSUKI KOTEGASHI
 • JODAN TSUKI IKKYO

Jo

 • SUBURI 1-15

Bokken

 • HAPPO GIRI

1 kyu

Minimum 10 miesięcy treningów po otrzymaniu 2 kyu. 10 staży,w tym 4 międzynarodowe

Tachi waza

 • MUNETORI MENUCHI IKKYO (Omote i Ura)
 • MUNETORI MENUCHI NIKYO (Omote i Ura)
 • MUNETORI MENUCHI SANKYO (Omote i Ura)
 • MUNETORI MENUCHI KOSHINAGE
 • JODAN TSUKI YONKYO
 • JODAN TSUKI KOSHINAGE
 • JODAN TSUKI IRIMI NAGE
 • JODAN TSUKI SOTOKAITENNAGE
 • JODAN TSUKI USHIROKIRIOTOSHI

Ushiro waza

 • RYOTETORI YONKYO
 • RYOTETORI KOKYU NAGE
 • RYOTETORI KOSHINAGE
 • KATATETORI KUBISHIME SANKYO
 • KATATETORI KUBISHIME NIKYO
 • KATATETORI KUBISHIME KOSHINAGE
 • ERITORI NIKYO
 • ERITORI SANKYO
 • ERITORI IRIMI NAGE

Hadami handachi waza

 • KATATETORI SHIHONAGE
 • KATATETORI UCHIKAITENNAGE
 • KATATETORI IKKYO
 • KATATETORI KOKYU NAGE

Suwari waza

 • SHOMENUCHI JIYUWAZA
 • RYOKATATORI SANKYO
 • RYOKATATORI YONKYO
 • KATATETORI MENUCHI IRIMI NAGE
 • KATATETORI MENUCHI KOTEGAESHI
 • KATATETORI MENUCHI KOKYU NAGE

Jo

 • SUBURI 1-20
 • KATAJO 31

Stopnie mistrzowskie dan

1 Dan

Minimum 12 miesięcy treningów po otrzymaniu 1 kyu